ทะเบียนหนังสือราชการ

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

แผนผังไซต์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

แผนการสอนแท็บเล็ตภาคเรียนที่ 2

โพสต์5 ธ.ค. 2555 21:00โดยSupasan Ratchapho   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2555 21:06 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแผนการสอน 200 วัน
สำหรับคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแผนการสอนที่ได้รพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูั ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(Brain-based learning:BBL) การสอนคณิต ฯที่เน้นการคิดฯ  [ดาวน์โหลด]
Comments